Načini plaćanja

U Proteini.si trgovini ponuđač omogućava slijedeće načine plaćanja:

- gotovinom (KM) prilikom dostave,
- transakcijom na transakcijski račun,

Ponuđač izdaje račun na trajnom mediju sa raščlanjenim troškovima i obavijesti kupcu kako odustati od kupovine te kako vratiti proizvode, ako je to potrebno i moguće.

Kupoprodajni ugovor (narudžba) je u elektronskom obliku pohranjen na serveru ponuđača te je kupcu dostupan u svakom trenutku na njegovom korisničkom profilu (Moj Profil).